75
Ez-Zahir

Ez-Zahir

Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan

Gördüğümüz her manzara, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz, tattığımız her şey, her mana, içimizde ve dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O'nun varlığına şahiddir.

"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır."

Allah Teâlâ'nın varlığı herşeyden âşikârdır.

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa