51
Eş-Şehid

Eş-Şehid

Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden

Hiçbir Yüce Allah'tan gizli olamaz. Her şeye şâhit olan Allah, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olandır.

"Şahit olarak da Allah yeter."

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa