70
El-Muktedir

El-Muktedir

Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan

Allah Teâlâ her şey'e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği şey'i yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Hiç kimse O'na mani olamaz. hiçbir güç O'nu aciz bırakamaz. Kudreti her şeyi kuşatır.

"Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir."

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa