89
El-Muğni

El-Muğni

İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi

Allah Teâlâ dilediğini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaşatır. Dilediğini de ömür boyunca fakirlik içinde bırakır.

"Zengin eden de yoksul kılan da O'dur."

Yüce Allah, Bazı kullarını zenginken fakir, bazılarını fakirken zengin yapar.

"Seni fakir bulup zengin etmedi mi?"

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur;

“Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil; gönül zenginliğidir.”

En zengin kimse, Allah'a en çok muhtaç olduğunun bilendir. Çünkü gerçek zenginlik ancak, Allah ile elde edilir.

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa