59
El-Mübdi

El-Mübdi

Varlıkları ilk defa yaratan

“Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.”

İlk yaratmayı da yeniden hayat vermeyi de yapan O'dur. Her ilk yaratılanı o yaratır, her yeniden yaratılanı o yeniden yaratır.

“Allah’ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa