66
El-Macid

El-Macid

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan

“...Allah’ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız!...”

Allah sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları affeder. Çünkü O'nun ihsanı boldur.

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa