38
El-Kebir

El-Kebir

Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük

Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O'na mahsustur.

"O, gaybı da, müsahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir."

"Artık hüküm, Yüce, büyük olan Allah'ındır."

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa