63
El-Hayy

El-Hayy

Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan

"Hay ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur."

Allah bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayandır. O eksiksizdir.

"Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. "

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa