52
El-Hakk

El-Hakk

Varlığı, ilah ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil

"Allah'in hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir."

Hakk, varlığı hakiki bulunan Zâtın ismidir. Varlığı daima sâbittir.

“Bu da şundandır ki, Allah Hakk’dır. (İnsanların) O’ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür.”

Hakikaten var olan yalnız Allah'tır.

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa