88
El-Ganiyy

El-Ganiyy

Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.”

"Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah size muhtaç değildir."

Yerin, göğün sahibi Yüce Allah, zenginliğinden dilediği kuluna vererek onu zengin kılandır!

“Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O’dur.”

Hiçbir zaman, hiçbir surette, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bunun yanında her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek zengin Yüce Allah'tır.

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa