73
El-Evvel

El-Evvel

Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık

"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır."

Allah Teâlâ, başlangıcı ve sonu olmayandır. O, her şeyden öncekidir ve her şeyden sonrakidir.

Başlangıç ilk olarak Allah'la başladı, son olarak dönüş yine O'nadır.

Hamur Müftülüğü Ana Sayfa